Sign. - Indirecte onteigeningen in het internationaal investeringsrecht


Een indirecte onteigening tast de eigendomstitel van een investeerder niet aan. Deze blijft eigenaar van zijn investering, maar de getroffen overheidsmaatregel kan de rendabiliteit van een investering dermate verminderen dat het voor de investeerder niet langer winstgevend is de investering te houden. Men denke bijvoorbeeld aan een producent van chemicaliën die, vanwege nieuwe milieubelastingen, zijn economische activiteit niet langer rendabel kan voortzetten. De producent is dan indirect onteigend. De schrijver bespreekt een aantal factoren dat van belang is bij de vaststelling van een indirecte onteigening in het internationaal investeringsrecht. Daarbij concludeert de schrijver dat deze vaststelling een lastige en met onduidelijkheden doordrongen exercitie is. (V&O 2012, nr. 1, p. 5, mr. S. Rezai)

Verder lezen
Terug naar overzicht