Sign. - ‘Informal investors’ en (on)zakelijke leningen


Op 3 mei 2013 heeft de Hoge raad drie arresten gewezen over onzakelijke leningen die van belang zijn voor informal investors. In deze drie zaken was vooral de vraag aan de orde of, en zo ja onder welke omstandigheden een verlies op een lening, waarbij de crediteur ook aandeelhouder is geworden van de debiteur van die lening, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De arresten maken duidelijk onder welke omstandigheden belastingplichtigen wel een aFwaarderingsverlies op een dergelijke lening mogen nemen, in tegenstelling tot wat in eerdere jurisprudentie is uitgemaakt.
(V&O 2013, nr. 9, p. 147, mr. drs. M.J. Oostenbroek en mr. G.J. van der Linden)

Verder lezen
Terug naar overzicht