Sign. - Informatie voor vader met belast verleden


Het hof oordeelt dat het belang van het kind zich niet verzet tegen een informatieregeling ex artikel 1:377b lid 1 BW. Het kind is bang dat zijn vader contact met hem zal zoeken, maar de vader heeft meerdere malen uitdrukkelijk verklaard geen contact te zullen zoeken. Bovendien is het de vader, vanwege pedoseksuele delicten, verboden in de woonplaats van het kind te komen, zodat de vrees van het kind onterecht is. Daarnaast is niet vast te komen staan dat het kind angstig is over het verschaffen van informatie over hem aan zijn vader.
Het hof oordeelt echter – gelet op het belaste verleden van de vader – dat de moeder slechts eenmaal per halfjaar schriftelijk informatie van algemene aard moet verstrekken over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind aan de vader. Deze informatie kan door tussenkomst van een maatschappelijk werker van de vader aan de vader verstrekt worden, zodat rechtstreeks contact vermeden kan worden.
Het verzoek van de vader om jaarlijks een foto van het kind te krijgen wordt afgewezen, omdat het kind daartegen grote weerstand heeft getoond. Het kind heeft aangegeven lid te zijn van enkele verenigingen en heeft verklaard dat hij niet wil dat zijn vader hem aan de hand van een foto bij deze verenigingen kan gaan opzoeken. Het belang van het kind bij het niet verstrekken van een foto aan zijn vader dient naar het oordeel van het hof zwaarder te wegen dan het belang van de vader om aan de hand van foto's te zien hoe het kind opgroeit.

(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 november 2011, LJN BU3093)

Verder lezen
Terug naar overzicht