Sign. - Ingrijpende herziening van het Curaçaose rechtspersonenrecht een feit


Het rechtspersonenrecht van Curaçao is per 1 januari 2012 ingrijpend gewijzigd. De schrijvers bespreken de belangrijkste van deze wijzigingen, die deels hun basis vinden in het wetsvoorstel inzake de flex-bv. Achtereenvolgens gaan zij in op de vertegenwoordigingsregeling, de tegenstrijdigbelangregeling, doeloverschrijding en de introductie van de vennootschappelijke overeenkomst, een aandeelhoudersovereenkomst die vennootschapsrechtelijke werking toekomt. Tot slot komen nog de introductie van de enquêteregeling en de aangepaste regeling inzake bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement aan bod.
(Ondernemingsrecht 2012, 126, mr. B. Boersma en mr. H. Sprenger)

Verder lezen
Terug naar overzicht