Sign. - Inhoud en reikwijdte van de nieuwe tegenstrijdig belang-bepaling voor kapitaalvennootschappen, en haar betekenis voor de stichting


De vraag welke regels gelden voor de stichting in geval van tegenstrijdig belang, krijgt mogelijk nieuwe inkleuring door de Wet bestuur en toezicht, die voor de kapitaalvennootschap een nieuwe regeling bevat voor besluitvorming en vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang. De schrijver onderzoekt in hoeverre dit het geval is. Hij is van oordeel dat een analoge toepassing op de stichting van de regeling onder de Wet bestuur en toezicht beter aansluit bij het eigen karakter van de stichting als rechtspersoon. Veel onzekerheid zou naar zijn oordeel worden weggenomen als wordt gekozen voor een statutaire regeling waarin bepaald wordt dat de geconflicteerde bestuurders ondanks tegenstrijdig belang gewoon bevoegd blijft.

(WPNR 2013/6979, prof. mr. A.F. Verdam)

Verder lezen
Terug naar overzicht