Sign. - Inkoop eigen certificaten in strijd met art. 2:98 BW


 

In art. 2:98 lid 2 jo. lid 9 BW is dwingendrechtelijk bepaald dat een nv alleen certificaten van haar eigen aandelen mag inkopen als haar vrije reserves daarvoor toereikend zijn. In de tussen (de rechtsvoorganger van) Econcern en Stichting jan Cornelia gesloten putoptieovereenkomst, die inhoudt dat de stichting het recht heeft om aan Econcern uiterlijk 31 december 2010 certificaten van aandelen in Econcern te verkopen, is hieromtrent niets opgenomen. Op 26 mei 2010 is aan Econcern surseance van betaling verleend. Diezelfde dag heeft de stichting haar recht uitgeoefend door de putoptie in te roepen. Direct aansluitend aan de surseance is Econcern failliet verklaard. De stichting vordert erkenning van haar vordering in het faillissement van Econcern. Het gelijk ligt bij de curatoren. Daarbij kan de rechtbank in het midden laten of de wettelijke bepaling van art. 2:98 BW in de overeenkomst moet worden begrepen of niet. als in de overeenkomst besloten ligt dat de stichting de putoptie niet mag uitoefenen als voldoende vrije reserves ontbreken, heeft zij in strijd met de overeenkomst de putoptie uitgeoefend. Er waren immers geen (of onvoldoende) vrije reserves op het moment van uitoefenen. Daaruit volgt dat Econcern en de curatoren van Econcern niet de plicht hadden de uitoefening van de putoptie als in overeenstemming met de overeenkomst te honoreren. Van verzuim aan die zijde kan geen sprake zijn en van een rechtsgeldige vordering tot vervangende schadevergoeding evenmin. als de overeenkomst zo moet worden begrepen dat de stichting de putoptie ook mag uitoefenen als voldoende vrije reserves ontbreken, met als gevolg dat Econcern in verzuim geraakt als zij deze uitoefening niet honoreert, is…

Verder lezen
Terug naar overzicht