Sign. - Inning alimentatie ex-samenwoners en gederegistreerden nu ook mogelijk


Inning van alimentatie via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is voor ex-samenwoners en gederegistreerden niet mogelijk. Het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI) zal deze groep gerechtigden in de toekomst bijstaan.
Het LBIO, het centrale orgaan voor inning van alimentatiegelden, is van mening dat zij op basis van de wet uitsluitend kan innen wanneer sprake is van een rechterlijke uitspraak. Samenwoners ontbinden hun samenlevingsovereenkomst over het algemeen zonder tussenkomst van de rechter, zodat er in die gevallen helemaal geen rechterlijke uitspraak is. Ook voor partners die hun huwelijk hebben laten ontbinden via de zogenoemde flitsscheiding of partners die hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden via de notaris, hebben geen verhaal. De Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) heeft met het NLAI nu een platform gecreëerd dat gehoor geeft aan de enorme behoefte die er bestaat voor samenwoners en geregistreerden die hun relatie hebben beëindigd en (kinder)alimentatie zijn overeengekomen. De afspraken moeten wel zijn vastgelegd in een notariële akte (conform model VMSN). De executoriale titel, die de grosse van een notariële akte heeft, maakt het dan mogelijk om de bedragen te innen wanneer deze niet worden voldaan.
VMSN en NLAI hebben de voorwaarden geformuleerd waaraan de notariële akte moet voldoen om de alimentatie inbaar te maken. VMSN-notarissen zullen de gestelde voorwaarden in hun akten verwerken en cliënten informeren over de mogelijkheden. Dit is natuurlijk ook van toepassing wanneer de ontbinding van het huwelijk heeft plaatsgevonden. Het verhaal hoeft niet uitsluitend via het LBIO te lopen, maar kan ook via het NLAI.

(VMSN)

Verder lezen
Terug naar overzicht