Sign. - Insolventierecht in de notariële praktijk


De schrijvers bespreken het preadvies Insolventie in de notariële praktijk, dat is uitgebracht voor het wetschappelijk congres van de kNB dat op 7 oktober jl. plaatsvond. Het preadvies kent de volgende onderdelen: Schuldhulp, schuldsanering en de notaris, Insolventie en huwelijksvermogensrecht, Notaris onderneming en insolventie en Insolventie en erfrecht. (WPNR 2011/6900, prof. mr. A.I.M. van Mierlo, prof. mr. T.J. MellemaKranenburg, mr. J.J. Prinsen, prof. mr. A.J.M. Nuytinck)

Verder lezen
Terug naar overzicht