Sign. - Instemmingsrecht OR bij niet-verzekerde pensioenregelingen


Sinds de invoering van de Pensioenwet is de discussie opgelaaid over de vraag wanneer en op welke wijze de OR betrokken moet worden bij pensioenaangelegenheden die in de onderneming spelen. Duidelijk is dat de OR instemmingsrecht ex art. 27 lid 1 sub a WOR heeft over een rechtstreeks verzekerde regeling. De auteur gaat in op de vraag of de OR ook instemmingsrecht toekomt ten aanzien van pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds. Hij acht dit onnodig en ongewenst. Bij regelingen ondergebracht in een pensioenfonds kan de deelnemersraad medezeggenschap namens de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden uitoefenen. (P&P 2008, no. 12, p. 6-10, W. Wille) 

W. Wille

Verder lezen
Terug naar overzicht