Sign. - Integratie werknemers in structuur verkrijger. Overgang van onderneming?


Klarenberg was als hoofd van een afdeling bij ET in dienst. Deze afdeling bestond uit drie groepen, waarvan één zijn verantwoordelijk was. Ferrotron kocht van ET bepaalde door ET ontwikkelde producten, welke alle afkomstig waren van Klarenberg’s groep. Ferroton verwierf alle rechten op deze producten, maar ook bijvoorbeeld een leveranciers en een klantenlijst. Daarnaast zijn enkele werknemers van ET aan Ferrotron overgedragen. Deze producten zijn vervolgens in het assortiment van Ferrotron opgenomen en de ex-werknemers van ET zijn in de bestaande organisatorische structuur van Ferreton geïntegreerd. ET ging na enige tijd failliet. Klarenberg meent te zijn overgegaan op Ferreton. De rechtsvraag is of er sprake kan zijn van een overgang van onderneming, nu het onderdeel dat is overgegaan niet als organisatorisch zelfstandig onderdeel door de verkrijger wordt voortgezet, maar is geïntegreerd in de bestaande structuur van de verkrijger. De A-G toetst of de identiteit van het bedrijf bewaard blijft. Hij stelt dat het Hof van Justitie tot het arrest Süzen hierbij veel belang hecht aan het antwoord op de vraag of de bedrijfsactiviteiten van de vervreemder door de verkrijger worden voortgezet. Vanaf Süzen legt het hof echter minder de nadruk op de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten door de verkrijger, maar meer op een globale beoordeling van alle omstandigheden die de overdracht kenmerken. Het past in die beoordeling dat bij het antwoord op de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming, het behoud van de organisatorische zelfstandigheid van de overgedragen eenheid slechts een van de criteria is die bij deze beoordeling moeten worden aangelegd. Daarom verzet de omstandigheid dat een overgedragen onderdeel van een onderneming of vestiging…

Verder lezen
Terug naar overzicht