Sign. - Interpretatie prepensioenregeling op grond van cao-norm


De (voormalig) werknemer maakt gebruik van een prepensioenregeling. In geschil is of de werkgever aan de werknemer een bijdrage dient te betalen in de ziektekostenverzekering. Voor het antwoord op deze vraag dienen de algemene bepalingen van de pensioenregeling te worden geïnterpreteerd. De kantonrechter hanteert voor deze interpretatie de cao-norm. Uitleg van de algemene bepalingen van de pensioenregeling leidt ertoe dat voormalig werknemer recht heeft op een bijdrage op gelijke voet als voor invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel gedurende zijn prepensioen. (Ktr. Alkmaar 8 september 2008, LJN BF9735)  

Verder lezen
Terug naar overzicht