Sign. - IPR-aspecten van de internationale samenlevingsovereenkomst


Voor ongehuwde samenwoners is het sluiten van een samenlevingscontract onontbeerlijk voor het maken van afspraken over de civielrechtelijke gevolgen van hun samenwonen. In een internationale situatie rijst daarbij de vraag welk recht hierop van toepassing is. Aangezien specifieke conflictregels voor ongehuwde samenwoners en hun samenlevingscontract in Nederland ontbreken, dienen de algemene regels uit de Rome I-Verordening te worden toegepast. Een kenmerkende prestatie is in geval van een samenlevingsovereenkomst dikwijls moeilijk vast te stellen. De rechtsonzekerheid die gepaard gaat met de in dat geval geldende norm van de nauwste verbondenheid, maakt dat samenwoners er volgens de auteur goed aan doen in hun samenlevingsovereenkomst een rechtskeuze op te nemen.

(J.G. Knot, ftV – fiscaal tijdschrift Vermogen 2013/6)

Verder lezen
Terug naar overzicht