Sign. - Jaaroverzicht jurisprudentie concurrentiebeding 2008


In dit artikel wordt een jaaroverzicht gegeven van de jurisprudentie omtrent concurrentiebedingen in 2008. Het jaar 2008 stond door het arrest Philips/Oostendorp in het teken van het schriftelijkheidsvereiste. Hierin heeft de HR beslist dat een concurrentiebeding geldig wordt overeengekomen als in een brief naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden wordt verwezen waarin een concurrentiebeding voorkomt, en de werknemer deze brief voor akkoord ondertekent. Het is niet nodig dat de werknemer de bijgevoegde arbeidsvoorwaarden ook ondertekent. Evenmin is vereist dat de akkoordverklaring in de brief uitdrukkelijk verwijst naar het concurrentiebeding. De HR trok ook grenzen. Het is namelijk niet voldoende dat de werknemer zich schriftelijk akkoord verklaart met de inhoud van een niet in schriftelijke vorm bijgevoegd document waarin een concurrentiebeding voorkomt. Voorts wordt er beschreven dat naar aanleiding van de AVM-arresten veel uitspraken zijn gewezen over de geldigheid van het concurrentiebeding na functiewijziging. Uit de rechtspraak van 2008 blijkt dat de lsquoAVM-leerrsquo zodanig ingang lijkt te hebben gevonden dat partijen hierover minder vaak procederen. Als gevolg van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar is de werknemer vervolgens eerder aan een concurrentiebeding gebonden en komt hij er minder gemakkelijk vanaf. Tot slot schrijft Ter Haseborg dat dit gegeven mogelijk zorgt, samen met een dynamische arbeidsmarkt in het kredietcrisisjaar 2009, voor nog meer interessante jurisprudentie over het concurrentiebeding.

(Mr. drs. R.P.J. ter Haseborg, Jaaroverzicht jurisprudentie concurrentiebeding 2008, ArbeidsRecht 2009-5, p. 9-13)

Verder lezen
Terug naar overzicht