Sign. - Jaarrekeningregime voor microrechtspersonen


Met richtlijn 2012/6/EU van 14 maart 2012 zijn voor de jaarverslaggeving van zeer kleine vennootschappen (micro-entiteiten) verdergaande vereenvoudigingen en verlichtingen opgenomen dan nu al gelden. De Nederlandse wetgever heeft nog geen maatregelen voorbereid om de vereenvoudigingen en verlichtingen in titel 9 van Boek 2 BW op te nemen De schrijvers bespreken de voor micro-entiteiten geldende maatstaven en vergelijken deze met de regels die ingevolge de Nederlandse wet gelden voor kleine rechtspersonen. Zij bezien in dat kader de wijze waarop getoetst moet worden of een rechtspersoon/ vennootschap in aanmerking komt voor de toepassing van de vereenvoudigingen en verlichtingen. Vervolgens gaan zij in op de wenselijkheid van een microjaarrekeningregime en geven een aanzet voor een wettelijke regeling voor microrechtspersonen in Boek 2 BW.

(Ondernemingsrecht 2013, 66, prof. mr. H. Beckman en mr. C.J.A. Groffen)

Verder lezen
Terug naar overzicht