Sign. - Jaarrekeningverplichtingen en ontbonden rechtspersonen


De schrijver bespreekt het Vale-arrest waarin het Europese Hof van justitie bepaalde dat een lidstaat van de EU een grensoverschrijdende inbound-omzetting niet zonder meer kan belemmeren. Hij zet daarbij uiteen wat de praktische gevolgen zijn van het arrest voor de Nederlandse rechtspraktijk en gaat onder andere in op de vraag welk recht de procedure tot grensoverschrijdende omzetting beheerst en wat dit voor een inbound-omzetting in Nederland betekent. ook bespreekt hij de rol van de autoriteiten in Nederland bij een inboundgrensoverschrijdende omzetting en welke taken zij moeten verrichten om de omzetting perfect te laten zijn. Hij wijst er op dat er nog de nodige onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de grensoverschrijdende omzetting, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe de belangen van schuldeisers, minderheidsaandeelhouders en werknemers worden beschermd en de doeltreffendheid van de fiscale controles en de eerlijkheid van handelstransacties worden gewaarborgd. Het is daarom van belang dat de initiatieven voor het opstellen van nationale en Europese regelgeving worden voortgezet.
(WPNR 2012/6950, mr. E.R. Roelofs)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht