Sign. - Joint ventures en medezeggenschap: een update


 

De schrijvers bespreken een aantal interessante ontwikkelingen uit het afgelopen decennium die betrekking hebben op de rol van de ondernemingsraad in een joint venture. Zij bespreken kort welke definitie van de joint venture zij hanteren en gaan vervolgens in op de rol van de ondernemingsraad bij het aangaan van de joint venture, overgang van onderneming indien een of beide joint venture-partners een gedeelte van de onderneming in de joint venture inbrengen, de Europese ondernemingsraad, de SER Fusiegedragsregels, mogelijke vertegenwoordiging van de ondernemingsraden van een joint venture in een COR of een gOR, de leerstukken van toerekening en medeondernemerschap en ten slotte het spreekrecht van de ondernemingsraad.

 

(O&F 2013, nr. 3, p. 47, mr. K. Wiersma en mr. R.C. Moed)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht