Sign. - Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht


 

De schrijvers geven een overzicht van de afspraken die bij een joint venture-overeenkomst gemaakt (kunnen) worden. Aan bod komt hoe de samenwerking kan worden vormgegeven en de mogelijkheden die de flex-bv wetgeving biedt. Verder is van belang in welke verhouding de partners deelnemen in de joint venture, voor welke tijdsperiode deze wordt aangegaan en wat voor de partners de beste governancestructuur is. De schrijvers gaan in op het gebruik van reserved matters en blocking votes en wat ten aanzien van deadlocks en conflicterende belangen kan worden afgesproken. Van belang is ook de vraag of de afspraken worden vastgelegd in de joint venture-overeenkomst of in de statuten. De schrijvers besteden vervolgens specifiek aandacht aan de initiële en mogelijk additionele financiering door de partners, en de beslechting van eventuele geschillen. Zij wijzen er daarbij op dat de partners er rekening mee moeten houden dat in een situatie van noodzaakfinanciering, sommige afspraken door de Ondernemingskamer opzij kunnen worden gezet.

 

(O&F 2013, nr. 3, p. 5, mr. K.A. de Vries, mr. P.J.A.M. Nijnens, mr. E.L. Gerretsen)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht