Sign. - Juridische aspecten van Ponzi-schemes


De schrijvers bespreken de belangrijkste juridische vragen die opkomen rond de affaires van beleggers als Bernie Madoff en René van den Berg en hun Ponzi-schemes. Bij een Ponzi-scheme worden de in het vooruitzicht gestelde rendementen niet betaald uit beleggingswinsten, maar uit de inleg van (latere) investeerders. De schrijvers leggen de nadruk op de mogelijkheden voor gedupeerden hun schade vergoed te krijgen. Zij gaan daarbij onder andere in op de nietigheidsacties wegens strijd met de toezichtregels, of wegens strijd met de goede zeden en/of dwingende wetsbepalingen en de acties uit ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling. Ook een aantal in de Verenigde Staten gebruikte middelen als de claw back komen aan de orde. De schrijvers gaan uitdrukkelijk niet in op de mogelijke aansprakelijkheid van financiële toezichtouders.
(Ondernemingsrecht 2012, 102, mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. J.W. de Jong)

Verder lezen
Terug naar overzicht