Sign. - Juridische fusie en overdrachtsbelasting


Met ingang van 1 januari 2012 is voor de heffing van overdrachtsbelasting bij juridische fusies een eigen bepaling opgenomen in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. De auteur bespreekt de nieuwe bepaling in detail en gaat in op de vraag of zakelijke juridische fusies voortaan daadwerkelijk voor vrijstelling van overdrachtsbelasting in aanmerking komen. Daarbij wordt tevens het vervreemdingsverbod geanalyseerd. Ten slotte vergelijkt de auteur de nieuwe bepaling met de elders in de fiscale wetgeving opgenomen vrijstellingen en doorschuiffaciliteiten. (MBB 2012, nr. 3, P.H.M. Simonis)

Verder lezen
Terug naar overzicht