Sign. - kabinetsplannen WW voor 2009


Het kabinet blijft inzetten op een vergroting van de arbeidsparticipatie. Om de arbeidsdeelname te bevorderen neemt het kabinet maatregelen, die werken lonender maken. Het kabinet heeft zich daartoe in de miljoenennota 2009 bereid verklaard de WW-premies voor werknemers tot nul terug te brengen op voorwaarde dat de sociale partners meewerken aan een verantwoorde loonontwikkeling. Daarnaast worden werkgevers gestimuleerd om ouderen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen door de invoering van premiekortingen (zie hierna). (www.rijksbegroting.nl/2009/begrotingsvoorstel_behandeling/miljoenennota

Verder lezen
Terug naar overzicht