Sign. - Kamp lost armoedeval voor alleenstaande ouders op


Alleenstaande ouders die vanuit de uitkering gaan werken, gaan er vanaf 2014 flink op vooruit. Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) lost de zogeheten 'armoedeval' voor alleenstaande ouders op. Deze ouders behouden straks de ondersteuning voor de kinderen als ze gaan werken. Nu raken ze die ondersteuning deels kwijt als ze gaan werken. Een alleenstaande ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vanuit de bijstand vier dagen per week gaat werken tegen het minimumloon, gaat er vanaf 2014 niet langer € 1.000 per jaar op achteruit. Gestreefd wordt naar een vooruitgang van ongeveer € 400 per jaar, zodat werken ook daadwerkelijk gaat lonen. Dat heeft Kamp op 8 februari in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
De armoedeval is al jaren een belemmering voor mensen in een uitkering om aan de slag te gaan.
Verder kondigt Kamp in de brief aan dat hij het aantal kindregelingen tot vier gaat terugbrengen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. Vorig jaar waren er nog twaalf regelingen, maar het kabinet vindt dat het systeem van kindregelingen eenvoudiger moet. De veelheid aan regelingen werkt verwarrend voor ouders en ze werken elkaar soms tegen. Het kabinet schrapt daarom een groot aantal regelingen om tot een helder systeem van vier kindregelingen te komen. Zo verdwijnen de ouderschapsverlofkorting en de aftrek levensonderhoud kinderen. De Tegemoetkoming voor Ouders met thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) en de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) worden opgenomen in bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel.

(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Verder lezen
Terug naar overzicht