Sign. - Kan door uitleg worden afgeweken van de inkortingsvolgorde van artikel 4:87 BW?


Auteur besteedt kort aandacht aan Rechtbank Midden-Nederland 12 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3519. Deze uitspraak gaat over (de volgorde van) inkorting als bedoeld in art. 4:87 BW, meer in het bijzonder over de vraag of inkorting ­– door uitleg van het testament – plaatsvindt ten laste van dat wat ontvangen is door de afstammelingen van de onterfde legitimaris (art. 4:87 lid 1 BW) of ten laste komt van alle makingen ineens, dus ook

Verder lezen
Terug naar overzicht