Sign. - Kantonrechter acht zich niet bevoegd omdat minderjarigen in buitenland wonen (Rechtbank DenHaag sector kanton 20 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6698)


V heeft twee minderjarige kinderen, die zijn gerechtigd tot een nalatenschap. Tot de nalatenschap behoren aandelen in een Nederlandse vennootschap. V verzoekt de kantonrechter haar te machtigen om de aandelen in te brengen in een nieuwe BV, maar de kantonrechter acht zich onbevoegd om te beslissen op het verzoek.

Volgens de kantonrechter valt het oprichten van een vennootschap en het inbrengen van de aandelen onder het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen. Artikel 5 lid 1 van het Verdrag bepaalt dat de rechter van de gewone verblijfplaats van de kinderen bevoegd is. Nu de twee minderjarigen in Australië wonen, verklaart de kantonrechter zich niet bevoegd.

Verder lezen
Terug naar overzicht