Sign. - Kantonrechter houdt rekening met slechte financiële situatie werkgever


Werkneemster (54) is op 1 december 1979 bij (een rechtsvoorganger van) Vivent in dienst getreden. Na een reorganisatie is er een verstoorde arbeidsrelatie tussen partijen ontstaan. Werkneemster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat zij Vivent verwijt niet goed aan haar te hebben duidelijk gemaakt wat er van haar na de reorganisatie werd verwacht. Het enkel stellen dat werkneemster niet flexibel is, is niet voldoende. Van disfunctioneren is niet (voldoende) gebleken. De kantonrechter stelt vast dat er sprake is van slecht werkgeverschap en dat de vergoeding daardoor in beginsel ruim boven C=1 zou moeten liggen, ware het niet dat Vivent in een slechte financiële situatie verkeert. Op grond hiervan wordt de correctiefactor C=1,1 gehanteerd. (Ktr. s-Hertogenbosch 24 oktober 2008, LJN BG2027) 

Verder lezen
Terug naar overzicht