Sign. - Kiezen of delen


H is geboren als man, maar heeft zich steeds als een vrouw in een mannenlijf gevoeld. Nadat zij getrouwd is en een kind heeft gekregen, besluit H aan deze gevoelens toe te geven. H ondergaat een geslachtsoperatie en gaat sindsdien – ook fysiek – als vrouw door het leven. Uit haar identiteitskaart blijkt echter dat H een man is. Wijziging is slechts mogelijk indien haar huwelijk wordt omgezet in een geregistreerd partnerschap. H kan zich hier niet mee verenigen en vraag het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) te beoordelen of sprake is van een inbreuk op artikel 8 EVRM.
Het lokale (Finse) gemeentehuis heeft H bericht dat de gevraagde wijziging slechts mogelijk is als de verzoeker niet gehuwd is of als de echtgenote toestemming geeft voor omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap. Aangezien de echtgenote van H hier niet mee instemt, kan de geslachtswijziging van H niet geregistreerd worden.
H start vervolgens een procedure. De rechtbank in Helsinki laat echter de beslissing van het gemeentehuis in stand. De rechtbank wijst er op dat een geregistreerd partnerschap vergelijkbaar is met het huwelijk en dat de constitutionele rechten van het kind op deze wijze niet aangetast worden.
H stelt appel in en verzoekt het Europese Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen met betrekking tot de interpretatie van artikel 8 EVRM op dit vlak. Volgens H is het de Finse autoriteiten niet toegestaan haar te vertellen dat een geregistreerd partnerschap gepast is voor haar. H wijst er op dat haar echtgenote dan lesbisch moet worden en dat geen rekening wordt gehouden met het feit dat transgenderisme een medische aandoening is…

Verder lezen
Terug naar overzicht