Sign. - Kinderalimentatie verschuldigd door donor met family life


M is de biologische vader van de minderjarige Z. Hij is geen verwekker, maar donor. V is de moeder en woont ten tijde van de bevruchting met haar vrouwelijke partner, met wie zij een geregistreerd partnerschap is aangegaan, naast M. Na beëindiging van de relatie met haar partner, treedt V met M in het huwelijk. Dit huwelijk strandt na enkele jaren.
V verzoekt in de echtscheidingsprocedure kinderalimentatie voor Z.
Volgens V is M onderhoudsplichtig, omdat (1) hij de biologische vader van Z is, (2) hij family life met Z heeft opgebouwd en (3) Z altijd heeft geweten dat M zijn biologische vader is.
Op grond van deze feiten en omstandigheden, zo beargumenteert V, dient M gelijkgesteld te worden met een verwekker. Voor zover de onderhoudsplicht niet gebaseerd zou kunnen worden op artikel 1:394 BW, dient deze te worden gegrond op artikel 8 EVRM.
M voert aan dat hij slechts donor was. Partijen hebben daarover ook afspraken gemaakt. Dat Z altijd heeft geweten dat M zijn biologische vader was, betekent niet dat hij méér was dan dat, zo stelt M. Een donor kan niet gelijkgesteld worden met een verwekker en M is naar zijn mening dan ook niet onderhoudsplichtig. Het huwelijk met V heeft daarin geen verandering gebracht. Het family life dat M met Z had, had hij als stiefvader.
Het enkele feit dat M de biologische vader van Z is, maakt hem niet onderhoudsplichtig, zo concludeert de rechtbank. Door de samenwoning, en vervolgens het huwelijk, met V (waarbij M tevens in gezinsverband is komen te…

Verder lezen
Terug naar overzicht