Sign. - Kosten van uitoefenen functie


De onderzoeker Van Hassel heeft de Ondernemingskamer verzocht het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten te verhogen met € 10.000 en hij heeft mede namens de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder Kloos verzocht te bepalen dat Middle Europe Investments NV 55 (MEI) gehouden zal zijn zekerheid te stellen voor de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer (i) voor Van Hassel in het geval hij aansprakelijk wordt gesteld wegens de uitvoering van het onderzoek of het verslag van de uitkomst van het onderzoek, en (ii) voor Kloos in het geval die aansprakelijk wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling. De Ondernemingskamer is van oordeel dat de kosten van verweer – gelet op hun aard en gelet op de aard van de benoemingen in het kader van een enquêteprocedure – in beginsel aangemerkt kunnen worden als kosten verbonden aan het uitoefenen van de betrokken functie die ten laste van de rechtspersoon behoren te komen. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan dat hier anders zou zijn. De redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer van de onderzoeker in het geval hij aansprakelijk wordt gesteld wegens de uitvoering van het onderzoek of het verslag van de uitkomst van het onderzoek, moeten worden aangemerkt als kosten van het onderzoek die ten laste van de vennootschappen komen. Verder staat vast dat de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer van de bij beschikking van 10 februari 2011 benoemde bestuurder in het geval hij aansprakelijk wordt gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling (met betrekking tot de uitoefening van zijn functie als bestuurder en – tot 3 oktober 2011 – tot beheerder van de aandelen) moeten…

Verder lezen
Terug naar overzicht