Sign. - Kostenvergoeding van door de ondernemingsraad ingeschakelde deskundige


Ter voorbereiding van een advies heeft een OR een accountantskantoor ingeschakeld als deskundige. Hierover is de ondernemer per e-mail geïnformeerd. Omdat de OR op korte termijn moest adviseren, is het accountantskantoor meteen aan het werk gegaan en zijn er verschillende rekeningen gestuurd. De ondernemer weigert het laatste deel van deze rekeningen te betalen, omdat de kosten van inschakeling van deze deskundige vooraf niet kenbaar zouden zijn gemaakt, noch toestemming is gegeven voor het inschakelen van deze deskundige. Het accountantskantoor vordert bij de kantonrechter betaling van de nog openstaande rekening. De kantonrechter stelt vast dat de kern van het geschil de uitleg van art. 22 lid 2 WOR betreft. Dit artikel bepaalt dat de redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor de vervulling van de taak van de OR voor rekening van de ondernemer komen, mits hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De gedachte daarbij is dat de ondernemer in staat moet zijn om tevoren tegen de noodzaak van het inschakelen van een deskundige en/of de omvang van de in dat kader te maken kosten bezwaar te maken. De kantonrechter oordeelt dat de ondernemer onder de gegeven omstandigheden ndash de korte adviestermijn, het op de hoogte zijn van de inschakeling van het accountantskantoor zonder daartegen bezwaar te maken en het betalen van een deel van de rekening ndash niet met succes aan het accountantskantoor kan tegenwerpen dat de OR hem niet tijdig van de hoogte van de te verwachten kosten in kennis heeft gesteld. De kantonrechter wijst de vordering van het accountantskantoor toe. (Ktr. Delft 23 april 2009, «JAR» 2009/171, lsquoStichting Thuiszorg Nederlandrsquo)

(Ktr. Delft…

Verder lezen
Terug naar overzicht