Sign. - Kredietcrisis is wijziging van omstandigheden


De vader heeft een bedrag van € 510.000 ontvangen als compensatie voor zijn verlies in inkomen uit arbeid. De vader heeft (een groot deel van) dit bedrag zelf belegd in aandelen. Door de kredietcrisis en recessie is een aanzienlijk deel van zijn vermogen verloren geraakt en is zijn vermogen grotendeels 'verdampt'. Er is daardoor sprake van een wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:401 lid 1 BW, zo stelt de vader.
Het hof acht de verklaring van de vader dat de ontwikkelingen op de financiële markten voor niemand te voorzien waren niet onaannemelijk. Anders dan de moeder heeft betoogd, is het hof van oordeel dat de keuze van vermogensbeheer de vader in redelijkheid niet zodanig ernstig te verwijten valt in het kader van zijn alimentatieverplichtingen, dat met dit negatieve rendement geen rekening zou moeten worden gehouden. Het hof houdt derhalve rekening met de feitelijke afname van het vermogen bij de bepaling van de draagkracht van de vader.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 15 februari 2012, LJN BV8918)

Verder lezen
Terug naar overzicht