Sign. - Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2011


In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van de jaarlijkse algemene vergaderingen in 2011. Aandeelhouders tonen een toenemende betrokkenheid bij de vennootschappen waarin zij beleggen. Volgens de auteur leidt dit echter niet tot een groter vertrouwen in aandeelhouders van de kant van beursvennootschappen. Er is een opleving van beschermingsconstructies, vooral bij vennootschappen die naar de beurs worden gebracht. Ook proberen vennootschappen het de aandeelhouders moeilijker te maken onderwerpen voor de algemene vergadering te agenderen door alvast in het licht van het wetsvoorstel Frijns een statutenwijziging voor te stellen die op den duur de drempel zal verhogen naar 3%. Deze en ook andere onderwerpen, zoals aandeelhouderverantwoordelijkheden, de positie van de externe accountant en het bezoldigingsbeleid, komen aan bod. (Ondernemingsrecht 2011, 74, drs. R. Abma)

Verder lezen
Terug naar overzicht