Sign. - Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2013


 

De schrijver bespreekt de belangrijkste bevindingen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van 2013 van de Nederlandse beursvennootschappen. Een opvallende ontwikkeling is de uitgebreidere toelichting die de externe accountants op hun controlewerkzaamheden hebben gegeven en hun kritischere houding ten aanzien van de vraag of de jaarrekening wel op going concern-basis kan worden opgesteld. Ook viel op dat de trend van de alsmaar stijgende participatie van de aandeelhouders in de besluitvorming op de algemene vergadering is onderbroken. Verder noemt de schrijver onder andere de opkomst van het 'CEO-CFO-bestuursmodel', de pogingen van vennootschappen om ten onrechte betaalde bonussen terug te vorderen en de stijging van het aantal vrouwen in de raden van commissarissen.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 94, drs. R. Abma)

Verder lezen
Terug naar overzicht