Sign. - Ktr. Arnhem 22 februari 2010


Op de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever is de CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf van toepassing. Delen van de cao zijn algemeen verbindend verklaard (avv). De werknemer stelt dat hij in dienst is getreden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar dat deze bij verlenging is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever betwist dit. In het deel van de cao dat avv is verklaard, is opgenomen dat contracten voor bepaalde tijd schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Hieraan is in deze zaak voldaan. Niet in de cao is geregeld dat verlenging van de voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst ook schriftelijk moet zijn vastgelegd. Kennelijk is aansluiting gezocht bij het wettelijk systeem in art. 7:668 BW, zodat, nu de werknemer niet slaagt in zijn bewijs dat hij een arbeidsovereenkomst heeft van onbepaalde tijd, ervan uitgegaan moet worden dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd.

(LJN BL6596)

(LJN BL6596)

Verder lezen
Terug naar overzicht