Sign. - Ktr. Gorinchem 15 juni 2009


Op de arbeidsverhouding is een avv-cao van toepassing. In de cao is een 40-urige werkweek met ADV en een 38-urige werkweek zonder ADV mogelijk. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de arbeidsduur 45 uur per week bedraagt. Werknemer kiest op grond van de cao voor een 38-urige werkweek zonder ADV en vordert al zijn gewerkte uren boven de 38 uur als overwerk. Werkgever stelt dat de werkweek van 45 uur is toegestaan, omdat dit gunstiger is voor werknemer, zijn basisloon is dan immers hoger. Dat standpunt wijst de kantonrechter af. Partijen zijn zonder enig voorbehoud een salaris overeengekomen dat gunstiger is dan de cao als minimumsalaris geeft, maar dat is toegestaan. Dat een lager salaris zou zijn overeengekomen bij een 38-urige werkweek is volgens de kantonrechter niet relevant. (LJN BJ0057)

(LJN BJ0057)

Verder lezen
Terug naar overzicht