Sign. - Ktr. Leeuwarden


Arriva heeft concessies overgenomen van andere vervoerders. Alle partijen vallen onder de avv-cao openbaar vervoer. De cao voorziet in een mogelijkheid om met instemming van de ondernemingsraad bepaalde individuele toeslagen om te zetten in groepstoeslagen. De vervreemders hadden van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Op enig moment na de overdracht van de concessies heeft Arriva voorgenomen deze groepstoeslagen met instemming van de ondernemingsraad weer terug te zetten in individuele toeslagen. FNV verzet zich hiertegen en stelt dat: (i) de gemiddelde toeslagen arbeidsvoorwaarden zijn die niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden, (ii) deze rechten van rechtswege zijn overgegaan op Arriva en niet aangepast mogen worden en (iii) de cao de aanpassing niet zou toestaan. De kantonrechter oordeelt dat als de cao toestaat individuele toeslagen met instemming van de ondernemingsraad om te zetten in groepstoeslagen, het ook mogelijk moet zijn met instemming van de ondernemingsraad deze maatregel in te trekken en terug te vallen op de individuele toeslagen. Dat hadden de vervreemders mogen doen, dus mag ook de verkrijger dat. Hierdoor is de bepaling uit de cao niet te beschouwen als een beding dat door Arriva wordt gebruikt om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers eenzijdig te wijzigen. De lsquoarbeidsvoorwaardersquo groepstoeslag kende altijd de mogelijkheid om te worden teruggezet in een individuele toeslag. ((kg) 14 januari 2009, LJN BI5023)

((kg) 14 januari 2009, LJN BI5023)

Verder lezen
Terug naar overzicht