Sign. - Kwalificatie arbeidsovereenkomst ondanks management-bv, toepassing Thuiszorg/PGGM-arrest


Zie tussenarrest met LJN BH6903. Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Persoonlijke holding is enige tijd statutair bestuurder geweest. Loonbetaling uit holding is niet doorslaggevend. Het hof heeft uit de feitelijke gang van zaken een vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst afgeleid. Vervolgens is werkgever in staat gesteld dit vermoeden te weerleggen. De werkgever heeft uiteindelijk afgezien van bewijslevering zodat het hof de vordering van de werknemer kan toewijzen. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht door te bepalen dat de verhouding tussen partijen moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7:610 BW. (Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH6882)

Verder lezen
Terug naar overzicht