Sign. - Kwalificatie van ontslagvergoedingen in faillissement


In faillissementen doet zich met enige regelmaat de vraag voor wat de status is van vorderingen van werknemers uit hoofde van een beëindigingsregeling. De vraag hoe een ontslagvergoeding in faillissement dient te worden gekwalificeerd, is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit hangt in belangrijke mate af van de omstandigheid of het einde van het dienstverband voor of na faillissement ligt. Mede bepalend lijkt echter ook de inhoud van een voor faillissement getroffen regeling. De schrijver tracht aan de hand van de relevante jurisprudentie een overzicht te verschaffen van de wijze waarop vorderingen met betrekking tot ontslagvergoedingen in faillissement moeten worden gekwalificeerd. (FIP 2011, nr. 7, p. 184, mr. H. Biesheuvel)

Verder lezen
Terug naar overzicht