Sign. - Leerstuk onzakelijke lening bij de crediteur: slotakkoord door de Hoge raad?!


De auteur bespreekt de arresten van de Hoge Raad van 25 november 2011 inzake de onzakelijke geldlening in de vennootschaps- en inkomstenbelasting. De auteur maakt daarbij onderscheid tussen prijsonzakelijke, hoofdsomonzakelijke en transactioneelonzakelijke geldleningen. Daarbij behandelt de auteur de mogelijkheden tot rentecorrectie, afwaarderingscorrectie en herkwalificatie. Tot slot gaat de auteur in op de vraag of en in hoeverre het leerstuk van de onzakelijke geldlening tevens van toepassing is op een (onzakelijke) borgstelling. (WFR 2012, nr. 6939, 2 februari 2012, P.J.J.M. Peeters)

Verder lezen
Terug naar overzicht