Sign. - Lening tussen ex-samenwoners: onverschuldigd betaald?


Partijen hebben samengewoond zonder samenlevingsovereenkomst. Tijdens de relatie heeft de vrouw aan de man een bedrag van € 2.500 ter beschikking gesteld om een auto te kopen, die op naam van de man is komen te staan. Na het beëindigen van hun relatie twisten partijen over de vraag of hier sprake is van onverschuldigde betaling.
Het hof volgt de vrouw niet in haar stelling dat er geen rechtsgrond is geweest voor de betaling zodat sprake zou zijn van een onverschuldigde betaling. Deze rechtsgrond moet naar het oordeel van het hof worden gezocht in de relatie van partijen en de daaruit voortvloeiende samenleving, in welk kader kennelijk is besloten tot de aanschaf van een auto. De daarmee gemoeide kosten kunnen worden aangemerkt als kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Dat de vrouw nauwelijks gebruik zou hebben gemaakt van de auto, doet in dit verband niet ter zake.
Voor toewijzing van de vordering van de vrouw op grond van onrechtmatige daad bestaat evenmin grond, nu de vrouw deze vordering niet voldoende heeft onderbouwd. De enkele stelling dat het in strijd is met het maatschappelijk betamelijke om geld dat een ander heeft betaald niet terug te betalen, is in dit verband onvoldoende.
Het voorgaande geldt evenzeer voor de stelling dat sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking. Daarbij is nog van belang dat de vrouw geen inzicht heeft gegeven in de verdeling van de (overige) kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de man (uiteindelijk) is verrijkt met een bedrag van € 2.500 en de vrouw met dit bedrag is verarmd.
Tot slot is het hof van oordeel dat de vrouw…

Verder lezen
Terug naar overzicht