Sign. - Lex certa vs. lex obscura


Naar aanleiding van CBb 22 februari 2002 («JOR» 2012/146), in welke kwestie het lex certa verweer werd gevoerd op grond van onduidelijkheid ten aanzien van de reikwijdte van het verbod van marktmanipulatie, gaat de schrijver in op de vraag of aan de weten regelgeving bijzondere eisen van duidelijkheid en inzichtelijkheid moeten worden gesteld en hoe rechterlijke instanties (zouden moeten) omgaan met onduidelijkheden in die weten regelgeving. De schrijver constateert een afzwakking van het lex certabeginsel, niet alleen in toegepaste huidige wetgevingstechnieken maar ook in de jurisprudentie van de Hoge raad en in lagere rechtspraak. ruim verwoorde wettelijke verboden worden gesanctioneerd en toegepast ten behoeve van vermeende verhoogde efficiëntie in de weten regelgeving. Ten aanzien van de vraag wat de grenzen zijn tussen 'geoorloofde' en 'ongeoorloofde vaagheid' ligt niet slechts een taak voor de wetgever, maar ook voor de rechter. Het is een kwestie van het vinden van de juiste balans, wat een lastige opgave is. Vanuit het gezichtspunt van het sanctierecht lijkt een verdere afbakening echter wel aan te bevelen.
(Ondernemingsrecht 2013, 19, prof. mr. V. de Serière)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht