Sign. - Lex in Gronings perspectief. Over mijnbouwschade, rechtsrelativisme en ‘de kloof’ van Struycken: het ‘antagonisme tusschen administratie en volk’ («JB»plus 2017, speciale editie, p. 107-117)


Lex Michiels heeft een aantal publicaties op zijn naam staan die door de Rijksoverheid niet of op onjuiste wijze in de praktijk worden gebracht. Gedacht moet worden aan bijdragen van zijn hand op het terrein van het handhavingsrecht. Maar ook zijn beschouwingen over bijvoorbeeld de publiekrechtelijke rechtshandeling of de verhouding tussen bestuur en rechter worden door de Rijksoverheid opgevat op een manier die Lex niet voor ogen heeft gehad. Dit wordt door prof. mr. H.E. Bröring toegelicht aan de hand van de casus mijnbouwschade Groningen, waarin de kloof tussen overheid en burger scherp zichtbaar wordt.

Verder lezen
Terug naar overzicht