Sign. - Lex rei sitae bij verpanding van roerende zaken; periodiek supplement bij de pand akte of verpanding onder opschortende voorwaarde?


De schrijvers bespreken de mogelijkheid een bezitloos pandrecht naar Nederlands recht te vestigen op een roerende zaak die zich ten tijde van het aangaan van de pandakte buiten Nederland bevindt onder de opschortende voorwaarde van verplaatsing van deze zaak naar Nederland.

(V&O 2013, p. 12, mr. W.W. Huidekoper en mr. B.J.M. van de Wetering)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht