Sign. - Lichtvaardig gelegd beslag


Op de beslaglegger rust een risicoaansprakelijkheid voor de gevolgen van het door hem gelegde beslag indien de vordering waarvoor beslag is gelegd geheel ongegrond is. Indien de vordering slechts gedeeltelijk wordt toegewezen, heeft dit niet tot gevolg dat het beslag ten onrechte is gelegd. De vraag of een beslaglegger aansprakelijk is voor de gevolgen van een beslag omdat het beslag is gelegd voor een te hoog bedrag, lichtvaardig is gelegd of onnodig is gehandhaafd, dient te worden beantwoord aan de hand van de criteria die gelden voor misbruik van recht. Nu X wel een substantiële vordering op Y had, heeft zij alleen onrechtmatig gehandeld indien zij door het leggen van beslag misbruik van recht heeft gemaakt. Voor de vraag of sprake is van misbruik van recht, wordt het volgende in aanmerking genomen: (a) X heeft haar vordering op Y oorspronkelijk gebaseerd op de onjuiste feitelijke grondslag dat zij op 5 juli 2007 tweemaal een bedrag van € 15.370,87 heeft betaald op de rekening van Clafis midden; (b) X heeft deze onjuiste grondslag onderbouwd met een "bankafschrift" dat niet correct is. Dit laatste komt voor rekening en risico van X; (c) Tussen X en Y hebben in de periode voorafgaand aan 5 juli 2007 talloze transacties plaatsgevonden, zoals ook volgt uit de overgelegde betalingsoverzichten die meerdere pagina's bevatten en niet gemakkelijk zijn te doorgronden; (d) Het is gelet op de onder a tot en met c vermelde omstandigheden niet verwonderlijk dat Y zich op het standpunt stelde dat geen sprake was van een onterechte dubbele betaling. X baseerde zich op een ondeugdelijke feitelijke grondslag en zette Y met…

Verder lezen
Terug naar overzicht