Sign. - Lotsverbondenheid verbroken door schenking woning


Tussen partijen is niet in geschil dat V de woning van partijen in Polen – die tot hun huwelijksgoederengemeenschap behoorde – aan haar dochter heeft geschonken. Vaststaat dat zij dit heeft gedaan zonder toestemming en buiten medeweten van M.
De rechtbank overweegt dat V had kunnen en moeten begrijpen dat zij niet zonder toestemming en buiten medeweten van M een gezamenlijk eigendom van partijen aan haar dochter had mogen schenken. De (financiële) consequenties van dit gedrag van V zijn bijzonder groot voor M, gelet op de omstandigheid dat V geen financiële draagkracht heeft en de gehele hypothecaire schuld aan Interbank daarom op M wordt verhaald.
De rechtbank acht aannemelijk dat het gedrag van V – te weten het weggeven van een deel van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen zonder toestemming en buiten medeweten van M – een onherroepelijk einde heeft gemaakt aan elk gevoel van lotsverbondenheid van M jegens V. Naar zijn idee betaalt M immers door toedoen van V iedere maand een groot bedrag voor een woning die de dochter van V in eigendom heeft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat van M in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij nog langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van V, zodat zijn verzoek om beëindiging van zijn alimentatieverplichting wordt toegewezen.
De stelling van V dat de lening bij Interbank niet is aangegaan ter financiering van de woning in Polen maakt – wat daarvan ook zij – voorgaande conclusie niet anders. Immers, door het wegschenken van de woning was het niet meer mogelijk om met de verkoopopbrengst van de woning de schuld van partijen aan Interbank af te lossen, hetgeen de bedoeling was.

(Rechtbank Utrecht 18 juli…

Verder lezen
Terug naar overzicht