Sign. - Maakt de Hoge Raad het vennootschapsrecht opnieuw nodeloos ingewikkeld?


Aan de hand van het arrest van de Hoge raad van 23 november 2012 («JOR» 2013/40) en de Beklamelen Oosterhofnorm onderzoekt de schrijver of het arrest van november 2012 leidt tot een groter aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders. Hij antwoordt deze vraag ontkennend. Naar zijn oordeel blijft alles wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheid bij het oude. (O&F 2013, nr. 1, p. 23, prof. mr. J.B. Huizink)

Verder lezen
Terug naar overzicht