Sign. - Machtiging woningbedrijf tot binnentreden door hof alsnog verleend (Gerechtshof Amsterdam 8 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3210 (publicatiedatum 11 augustus 2017))


Partijen hebben een overeenkomst gesloten in het kader waarvan Woningbedrijf Velsen bepaalde voorzieningen levert aan geïntimeerde ten behoeve van de woning van geïntimeerde. Deze voorzieningen bestaan uit warmte voor ruimteverwarming, koude voor ruimtekoeling en de levering van warm en koud tapwater. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Woningbedrijf Velsen van toepassing. Het geschil draait om de afsluiting van de voorzieningen in verband met een betalingsachterstand. Het woningbedrijf heeft een machtiging gevorderd om de woning te mogen binnentreden.

De vordering van het woningbedrijf om een machtiging tot het verkrijgen van toegang tot het perceel is afgewezen. De kantonrechter oordeelde dat deze vordering moet worden aangemerkt als een vordering tot het geven van een machtiging tot binnentreden in een woning. Een dergelijke vordering kan niet worden toegewezen, omdat de Algemene wet op het binnentreden daarvoor geen grondslag biedt. Ook overigens is er geen wettelijke grondslag op basis waarvan de kantonrechter bevoegd is een machtiging af te geven voor het binnentreden van een woning. De vordering komt de kantonrechter dus ongegrond of onrechtmatig voor, zodat deze zal worden afgewezen.

Woningbedrijf Velsen heeft in de memorie van grieven geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis ten aanzien van de afwijzing van de gevorderde machtiging.

Uitgangspunt is de verplichting van geïntimeerde om aan Woningbedrijf Velsen medewerking te verlenen om het pand te betreden en aan Woningbedrijf Velsen zodanige medewerking te verlenen dat zij alle handelingen kan verrichten die noodzakelijk zijn om de energieaansluiting(en) van het pand af te sluiten, waaronder maar niet beperkt tot de controle, het aflezen en het wegnemen dan wel deactiveren van de meter(s), welke verplichting de grondslag is van de desbetreffende veroordeling in…

Verder lezen
Terug naar overzicht