Sign. - Man moet huis verlaten


In het kader van de voorlopige voorzieningen is voor de duur van de echtscheidingsprocedure onder meer het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning aan de vrouw toegewezen. Partijen verschillen van mening over de onhoudbaarheid van de thuissituatie.
De man heeft te kennen gegeven dat hij verwacht binnen twee à drie maanden de echtelijke woning te kunnen verlaten. Echter totdat hij een andere woonruimte heeft gevonden, wenst hij met de vrouw en de minderjarigen in de echtelijke woning te verblijven. Volgens de man is het voor hem niet mogelijk tijdelijk elders onderdak te vinden. Daarnaast is hij van mening dat de spanningen wel meevallen, te meer nu partijen elkaar door hun werktijden bijna niet zien.
Het is de bedoeling van de vrouw om met de minderjarigen naar Ameland te verhuizen. Zij wenst tot de zomervakantie in de echtelijke woning te verblijven.
Gelet op de spanningen in de thuissituatie acht de rechtbank het noodzakelijk dat de man de woning per ommegaande verlaat. Er dient rust en duidelijkheid te komen in de ontstane situatie voor de minderjarigen en de vrouw. Daarnaast is vast komen te staan dat de vrouw momenteel alle woonlasten voor haar rekening neemt.
De rechtbank wijst het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning toe aan de vrouw en geeft de man een termijn van twee weken om de woning te verlaten, gerekend vanaf de datum van de beschikking.

(Rechtbank Dordrecht 9 mei 2012, LJN BW6782)

Verder lezen
Terug naar overzicht