Sign. - Marginale toetsing beëindiging opleiding en dienstverband


Verzoek om ontbinding van arbeidsovereenkomst met Arts in Opleiding tot Specialist Chirurgie (AIOS) na beëindiging opleiding wegens ongeschiktheid. Volgens werknemer heeft werkgever (Stichting Rode Kruis) onvoldoende bijscholing aan werknemer geboden. De kantonrechter overweegt dat het kaderbesluit CCMS voor de beoordeling van het functioneren van een AIOS criteria geeft. Voorts bestaat er een rechtsgang om een negatieve beoordeling aan te vechten. In die rechtsgang vindt een integrale toetsing plaats door vak- en specialisatiegenoten van de AIOS. Onderdeel van de rechtsgang is een hoorzitting. Vaststaat dat deze procedure tot tweemaal toe door verweerder is doorlopen. De kantonrechter stelt vast dat hij beslissing tot beëindiging van opleiding vervolgens slechts marginaal kan toetsen. In concreto houdt dat in dat wordt getoetst of verzoekster voldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de beëindiging van de opleiding en van het dienstverband. Voor een vol oordeel over zijn capaciteiten als AIOS is geen plaats. De toetsing valt ten nadele van verweerder uit. Kantonrechter oordeelt dat grondslag van ontbinding ligt in verbroken koppeling met opleiding. Het gedane beroep op analogische toepassing van opzegverbod wegens ziekte wordt daarom niet gehonoreerd. Volgt ontbinding zonder vergoeding. (Ktr. Amsterdam 26 september 2008, LJN BF5195) 

Verder lezen
Terug naar overzicht