Sign. - Marktmanipulatie


Aan het bestreden besluit heeft de AFm ten grondslag gelegd dat BRSg Advisors SA van 7 tot en met 10 december 2009 in vijf veilingen stelselmatig bestensorders heeft ingelegd in de claims en deze vervolgens op een zeer laat tijdstip gedurende de veiling heeft geannuleerd. Van het handelen door BRSg was volgens de AFm een misleidend signaal te duchten met betrekking tot de vraag naar en de koers van de claims. BRSg heeft volgens de AFm niet aannemelijk gemaakt dat zij de bedoeling heeft gehad om de ingelegde kooporders daadwerkelijk (op een bestens prijs) uit te voeren of een gerechtvaardigde beweegreden had. Deze gedraging levert daarom een overtreding op van art. 5:58 lid 1 aanhef en onder a Wft. met de AFm is de voorzieningenrechter van oordeel dat het voor opening van de vijf door de AFm in aanmerking genomen veilingen inleggen en vervolgens annuleren van een significante hoeveelheid claims moet worden aangemerkt als het verrichten of bewerkstelligen van een handelsorder in financiële instrumenten, namelijk de claims die in een ruilverhouding staan met aandelen INg. Voorts is de voorzieningenrechter met de AFm van oordeel dat van het verrichten of bewerkstelligen van die handelsorders een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot de vraag naar of de koers van die financiële instrumenten. Het misleidende element van de handelwijze van BRSg is daarin gelegen dat enkele seconden voor de opening van de veiling een vertekend beeld optreedt van de vraag naar claims. Het betoog van BRSg dat alle opgegeven of geannuleerde orders transparant waren voor andere marktparticipanten kan haar niet baten. De AFm heeft BRSg immers geen bestuurlijke boete opgelegd voor handel met voorwetenschap. Een kenmerk van…

Verder lezen
Terug naar overzicht