Sign. - Marktmanipulatie


De vraag of sprake is van het verspreiden van informatie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van het aandeel fortis beantwoordt de voorzieningenrechter bevestigend. in de berichten is niet steeds duidelijk wanneer het gaat om een opinie en wanneer om een feit. De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat het voor de ontvanger volstrekt duidelijk was dat hier louter opinies en gissingen werden gedaan. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in beide berichten opinies als feiten worden gepresenteerd. De maatstaf is niet of de ontvangers van de berichten daadwerkelijk zijn misleid, het is voldoende dat van de berichten een misleidend signaal met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van het aandeel fortis te duchten was. Daarvan is sprake indien een sterke mogelijkheid bestaat en ingezien kan worden dat van de berichten een onjuist of misleidend signaal uitgaat. De AFM hoeft dus niet aan te tonen dat de koers van fortis ten gevolge van de berichten van A (verder) is gedaald of dat beleggers zich daadwerkelijk misleid voelen. Voldoende is dat de kans aanzienlijk is dat de ontvanger van het bericht, indien die handelt als een redelijk belegger, bij zijn handelen mede rekening zal houden met die informatie (de als feiten gepresenteerde opinies). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is aan die maatstaf voldaan. De vervolgvraag of A wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de informatie in zijn berichten onjuist of misleidend was, beantwoordt de voorzieningenrechter eveneens bevestigend. Het verbod van marktmanipulatie in de zin van genoemd artikel richt zich tot eenieder, dus zowel…

Verder lezen
Terug naar overzicht