Sign. - Medezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies


In dit artikel gaan de auteurs kort in op de achtergronden van grensoverschrijdende fusies en beschrijven zij de ingewikkelde regeling die geldt ten aanzien van werknemersmedezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies. Om wat meer structuur te scheppen in het onoverzichtelijke geheel van regels, besluiten de auteurs hun artikel met twee stroomschema's voor de werknemersmedezeggenschap ingeval een vennootschap naar Nederlands recht de verkrijgende vennootschap is bij de grensoverschrijdende fusie.

(A.L. Hustinx en B.A. Spliet, Arbeid Integraal 2008/3, p. 15) 

Verder lezen
Terug naar overzicht